Historia

Hillilän Metsästysseura on perustettu 1960. Puheenjohtaja on ollut Jouko Puutio ja sihteeri Veikko Saarenpää. Seura on toiminut vain kaksi vuotta. Seuran lopettaminen liittyy Himangan Metsästysseuran perustamiseen.

Himangan Metsästysseura on perustettu 1962. Kun Hillilän metsästäjät olivat jo kaksi vuotta aikaisemmin perustaneet oman seuransa, niin kirkonkyläläisetkin ryhtyivät puuhaamaan omaa seuraa.

Silloin Korpelan Voiman pikkupomo Otto Lamu oli sanonut, että on järjetöntä perustaa kahta seuraa, kun metsästysmaatkin ovat rinnakkain ja lomittain. Niinpä kirkonkylän metsästäjät olivat luopuneet oman seuran perustamisesta.

Hillilän nuorisoseuran talossa pidetyssä kokouksessa oli sitten perustettu kylien yhteinen Himangan Metsästysseura. Myöhemmin myös Ainalin metsästäjät olivat liittyneet Himangan metsästysseuraan, ”jotta eivät tarvinneet juosta karkuun kun olivat pyynnissä vierailla metsäsaroilla”, kuten eräs vanha metsästäjä kertoi. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja on ollut Jouko Puutio ja sihteeri Veikko Saarenpää. Ensimmäisen vuoden jäsenmäärää ei ole tiedossa.

Himangan metsästysseuran toiminta on teeri- ja metsokannan vähentymisen vuoksi keskittynyt hirvenpyyntiin. Seuran käytössä on hirviporukan rakentama hirvikämppä Hillilässä. Samalla tontilla sijaitsevat hirvien käsittelytilat.

Hirvikämppä on ollut hirvenpeijaisten pitopaikka vuodesta 1989. Parhaimmillaan hirvisopalla on käynyt yli kahdeksansataa kuntalaista. Tervetulleita ovat maanvuokraajien lisäksi seuran jäsenet ja alueella asuvat kuntalaiset. Muuta maanvuokraa ei makseta. Huomattava osa seuran hirviporukasta on maanomistajia. Suhteet maanomistajiin ovat seuran johdon mukaan hyvät.

Lihasta ei ole ollut puutetta. Seuran hirviporukka on ampunut yhteensä noin 1500 hirveä. Muutamana –80 luvun vuotena kaatoja tuli yli sata. Lihaa myymällä on rahoitettu kaikki rakennukset ja hirvenpyynnissä tarvittavat välineet.

Seuran viimeisin suurinvestointi on ollut haulikkoradan rakentaminen Hirsikankaalle. Se on harvinainen saavutus, kun ympäristöviranomaiset pyrkivät jopa sulkemaan vanhoja ratoja melu ja lyijyhaittojen vuoksi. Seura otti radan laitteiden ostoon velkaa, mutta se tuli maksetuksi parin vuoden kuluttua jäsenmaksua korottamatta. Rakennustyö tehtiin talkoilla. Porukassa on monen alan osaajia.

Seuran toimesta on rakennettu yksi laavu ja kota. Ne ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Seura ja hirviporukka ovat osallistuneet metsäautoteiden varsien vesakoiden torjuntaan ja antaneet avustusta siltojen rakentamiseen. Sotaveteraaneille on ammuttu hirvi vuorovuosin toisten seurojen kanssa.

Seura ylläpitää kahta riistapeltoa ja kahta muuta ruokintapaikkaa. Nuolukivien paikkoja on kymmeniä.

Jäsenistössä on muutamia pienpetojen ja jänisten pyytäjiä. Myös hylkeenpyynti on uudelleen viriämässä. Pyyntimatkoihin ja jäissä kulkuun soveltuvia veneitä on useilla metsästäjillä. Perinteistä viikkopyyntiä meren jäätiköillä ei enää esiinny.

Seurassa on hyviä haulikkoampujia, mm Janne Himanka, nuorten maailmanmestari. Muutkin ampujat ovat voittaneet monia kisoja naapuriseuroja vastaan.

Yhteiset ketunmetsästykset ja koiranäyttelyt naapuriseurojen kanssa kuuluvat seuran toimintaan.

Nykyään Himangan Metsästysseura on yli 400 metsästäjän yhdistys. Metsästys maita seuralla on Kalajoen kunnassa Himangalla yhteensä 13300 hehtaaria.