Himangan Metsästysseura ry

SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
LAUANTAINA 25.3.2023 KLO: 15.00
HIRVIMAJALLA.
TERVETULOA JOHTOKUNTA
                        

Hirvipeijaiset Ketterässä 29.10.2022 klo 11-16.

Järjestäjänä Himangan metsästysseura ja hirvimiehet.

Tervetuloa maanvuokraajat, seuran jäsenet ja seuran alueella asuvat.

PYYNTIIN LÄHTIJÄT OSUUSHINTA KAIKILLE 40€

ERÄPÄIVÄ 15.9.2022

TILINRO: FI72 5051 0640 0093 19

KYNNYSRAHA 60€

KARHUNPYYNTIIN LÄHTIJÄT ILMOITTAUMISET

SAULI SAARENPÄÄLLE 0500651356 10.8 MENNESSÄ

KOIRAKOKEISTA ILMOITUS SIHTEERILLE TAI PUHEENJOHTAJALLE.

KAHTA VIIKKOA ENNEN KOKOKEITA.

PITKÄKOE VIIKKOA ENNEN ILMOITUS

PYYNTIAJAT: VALTION MÄÄRÄÄMÄT PYYNTIAJAT.

METSÄKAURIIN KEVÄT PYYNTI KIELLETÄÄN.

SORSANPYYNNIN ALOITUSPÄIVÄNÄ 20.8 KLO: 12.00 SAAKKA PYYNTIKIELTO JOKA PAIKASSA.

EI KOSKE KARHUN PYYNTIÄ.

LUOTIASEEN KÄYTTÖ 20.8.2022 SORSANPYYNNISSÄ KIELLETÄÄN.

PYYNTIKIINTIÖT: KAURIS 1KPL/JÄSEN

KAURIIN SAALISILMOITUS TEHTÄVÄ..

TEERI/METSO: 3KPL TAI 2KPL TEERI+1KPL METSO TAI KOPPELO.

RIEKKO JA PELTOPYY RAUHOITETAAN KOKONAAN

METSÄKAURIS JA VALKOHÄNTÄPEURAN PORUKKA PYYNTI TAPAHTUU HIRVENPYYNNIN LOPUTTUA PORUKKAPYYNTINÄ.

AJANKOHDASTA ILMOITETAAN ERIKSEEN.

Seura myy vieraskortteja sorsastukseen ja jäniksenpyyntiin. Sorsastuksen aloituspäivä on 20 €,sen jälkeen 10 €/päivä, iltalentokortti 5€ ajalle klo: 16.00-00.00 kausikortti 50€. Jäniksenpyyntiin kausikortti 50€ ja päiväkortti 10€ edellyttäen jäsenen mukana oloa.

TIEDUSTELUT: SEURAN SIHTEERI TAI PUHEENJOHTAJA

alueista karttaliite.

Peltoalueiden rauhoitukset

Kokonaan rauhoitetuksi pikkulinjan ja Siipolan viljelystien välinen alue.

Kokonaan rauhoitetuksi Isolinja- Tomujoentie - 8 tie - Lestijoki välinen alue.

 

SOIDINALUEET:

Takkulampi, Aavaneva, Honkiräme, Mäkelän uudismaan peltoalueet ja Kinareen uudismaa Toristuksessa.