08.10.2017, 17:16 | Ei kommentteja »

Haukkuvien lintukoirien piirimestaruuskoe 23. - 24.9.2017 järjestetään Kalajoella ja Himangan metsästysseuran alueelta maastoina on Järviräme sekä Hangasneva Jupiin saakka.


08.10.2017, 17:16 | Ei kommentteja »

Hirvikoe Himangan metsästysseuran alueella 1.10.2017 maastona Puusaarentien eteläpuoli.


08.10.2017, 17:15 | Ei kommentteja »

ERÄPÄIVÄ 15.9.2017    KOKO-OSUUS 90€ JA PUOLIOSUUS 45€

TALKOOT MAJALLA PERJANTAINA 11.8.2017 KLO: 17.OO ALKAEN


08.10.2017, 17:12 | Ei kommentteja »

Himangan metsästysseuran kesäkokous pidettiin 6.8.2017 hirvimajalla.

Pyynti kiintiöt:

Kanalinnuille kiintiöksi 2pl teeri / metso tai koppelo, Kokonaan rauhoitettiin peltopyy ja riekko.

Muille riistaeläimille ei kiintiöitä.

Pyyntiajat:

Kokous päätti valtion pyyntiajat kaikille riistaeläimille, paitsi kauriin kevätpyynti kiellettiin.

Rauhoitukset:

Peltoalueista kokous rauhoitti: Liiuksentie- Hakalantie ja pikkulinjan välisen alueen 31. elokuuta asti. Kokonaan kokous rauhoitti peltoalueista pikkulinjan ja Siipolan viljelystien välisen alueen, sekä Tomujoen puolelta isonlinjan ja 8-tien välisen alueen.

Soidinnevoista rauhoitettiin kokonaan Takkulampi, Aavaneva, Honkiräme, Kotoneva, Mäkelän uudismaan peltoalueet ja Kinareen uudismaan peltoalueet Toristuksessa.  

Sorsanpyynnin aloitus päivä 20.8 klo:12.00 saakka pyyntikielto joka paikassa seuran  alueilla ei koske karhun pyyntiä.

Riista pellot rauhoitettiin hirvelle ja kauriille.

Päivä: ja vieraskortit

Seura myy päiväkortteja sorsastukseen ja jäniksenpyyntiin. Sorsastuksen aloituspäivä 20€ ja sen jälkeen  10€/päivä, iltalentokortti 5€ klo:16.00-00.00 ja kausikortti 50€. Sorsastus ei edellytä seuran jäsenen mukana oloa.

Jäniksenpyynti 10€/päivä ja kausikortti 50€, edellyttäen seuran jäsenen mukana oloa.

Muille riistaeläimille ei myydä päiväkortteja.

Päiväkortteja voi ostaa johtokunnan jäseniltä, seuran puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Kaurispyynti:

Kaurispyyntiin kokous päätti pyyntiluviksi 1kpl/jäsen. Kokous päätti kieltää kauriin kevät pyynnin.


08.10.2017, 17:05 | Ei kommentteja »

Himangan riistanhoitoyhdistyksen järjestämät hirvimerkki ammunnat Pernussa vuonna 2017:

28.7 klo 18-20

12.8 klo 10-12

26.8 klo 10-12

9.9 klo 10-12